Onderwerp: Bravo !!!!!!!!!! KHBO.
Datum: Sat, 30 Sep 2006 09:20:50 -0400
Van: Jean Vandenberghe
Aan: philip.steeman@khbo.be

Beste heer

Het is voor mij moeilijk nog in t'vlaams te schrijven.
Ik ben in oostende geboren,maar ik leef sinds 1955 in canada,
provincie quebec.

Iederen dag gaat ik zoo met mijne computer een bezoekje brengen
aan de zeekust. Ik kan, dank KHBO en zijn camera,met veel plaisir
een zichje hebben van mijn geboortestad.

Hoogachtend

Jean Vandenberghe

(een antwoordje van U is zeker welkom.)